00421 915 14 15 47
00421 908 36 77 96
0043 664 143 7172

CHOREOGRAFIE

Príprava choreografie, natrénovanie choreografie pod profesionálnym dohľadom choreografa, ktorý má skúsenosti s prípravou veľkých iluzionistických programov po celom svete.

Copyright © lord of magic 2014, webdesign – MSG Design s.r.o, coding – bugisoft