00421 915 14 15 47
00421 908 36 77 96
0043 664 143 7172

Ilúzie cirkus

V tejto sekcii sa nachádzajú ilúzie pre cirkus (obecenstvo je 360 stupňov okolo Vás) – na tento typ javiska je potrebné mať rekvizitu prispôsobenú.

Dragon Box
Prvá plexisklová kocka na svete, rozmer veľmi malý – efekt obrovský.
Ohňová klietka
V prostriedku železnej klietky kúzelník zapáli oheň, klietku jedným pohybom zakryje plachtou a vzápätí ju strhne dole a objaví partnerku (obecenstvo aplauduje!).
Tank
Počas presunutia ohňových fakiel cez rekvizitu partnerke vidno hlavu a ruky, ktorými pohybuje (nemožné...).
Origami
Box o veľkosti 35 x 35 x35 cm – v tom poskladaná partnerka plus 3 cez ňu prechádzajúce meče (nemožné!).
Priehľadná bedňa
Takmer počas celej ilúzie divák vidí priamo do vnútra sklenenej bedne, v ktorej prebieha ilúzia, jedno mihnutie látky a výmena sa uskutočnila (divák nedýcha...).
Pyramída
Partnerka zmizne z pyramídy a objaví sa medzi obecenstvom (obecenstvo je nadšené!).
Železný stôl
Pred očami divákov prechádza kúzelník cez 5cm širokú železnú platňu.
Ventilátor
Kúzelník prechádza cez točiaci sa ventilátor, horná časť ventilátora je zakrytá, dolnú časť vidno počas celej ilúzie.
Copyright © lord of magic 2014, webdesign – MSG Design s.r.o, coding – bugisoft