00421 915 14 15 47
00421 908 36 77 96
0043 664 143 7172

Ilúzie hotely, diskotéky

V tejto sekcii sa nachádzajú ilúzie pre hotely, diskotéky (malé javisko, zlý prístup, obecenstvo okolo a na balkónoch) – je nutné dbať na veľkosť a mobilitu rekvizít

Dragon Box
Prvá plexisklová kocka na svete, rozmer veľmi malý – efekt obrovský.
Tank
Počas presunutia ohňových fakiel cez rekvizitu partnerke vidno hlavu a ruky, ktorými pohybuje (nemožné...).
Rúra
Rekvizita, ktorá už desaťročia baví divákov všetkých generácií - túto ilúziu obdivujú a smejú sa deti i dospelí.
Priehľadná bedňa
Takmer počas celej ilúzie divák vidí priamo do vnútra sklenenej bedne, v ktorej prebieha ilúzia, jedno mihnutie látky a výmena sa uskutočnila (divák nedýcha...).
Ohňová klietka
V prostriedku železnej klietky kúzelník zapáli oheň, klietku jedným pohybom zakryje plachtou a vzápätí ju strhne dole a objaví partnerku (obecenstvo aplauduje!).
Origami
Box o veľkosti 35 x 35 x35 cm – v tom poskladaná partnerka plus 3 cez ňu prechádzajúce meče (nemožné!).
Ventilátor
Kúzelník prechádza cez točiaci sa ventilátor, horná časť ventilátora je zakrytá, dolnú časť vidno počas celej ilúzie.
Copyright © lord of magic 2014, webdesign – MSG Design s.r.o, coding – bugisoft